Diberitahukan kepada mahasiswa yang akan mengikuti ujian sarjana pada hari Senin 29 Agustus 2016

Info Fakultas

Diberitahukan kepada mahasiswa yang akan mengikuti ujian sarjana pada hari senin 29 Agustus 2016 antara lain :

1. Yostevan A Widodo
2. Jasman
3 Givenly Joe Fransz
4. Ferdinand Noya
5. Devy Pattihahuan
6. Charles Marlissa
7. Frank Arthur Talahatu
8. Marthin Aldian Sipahelut
9. Zulfikar Yusuf Sahulau.

untuk segera mengambil undangan ujian sarjana yang telah ditanda tangani oleh Dekan FH Unpatti guna diedarkan hari ini…terima kasih..

Leave a Reply