Unit Kegiatan Mahasiswa

NAMA-NAMA PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA 

  

UKM PERADILAN SEMU

 1. Julianus latupeirissa, S.H., M.H.
 2. Hendry J Piris, S.H., M.H.
 3. Erwin Ubwarin, S.H., M.H.

 

UKM DEBAT

 1. Dr. Sherly Adam, S.H., M.H.
 2. Lucia Ch. O. Tahamata, S.H., M.H.
 3. Irma H. Hanafi, S.H., M.H.
 4. Iqbal Taufik, S.H., M.H.
 5. Deny Latumeirissa, S.H., M.H.

 

UKM SENI

 1. Heillen M. Y. Tita, S.H., M.H.
 2. Vica J. Saija, S.H., M.H.

 

UKM OLAHRAGA

 1. E. Z. Leasa, S.H., M.H.
 2. Muchtar A. H. Labetubun, S.H., M.H.
 3. Dr. La Ode Angga, S.Ag., S.H., M.H.

                         

UKM PARADE CINTA TANAH AIR

 1. Dr. Revency V. Rugebregt, S.H., M.H.
 2. Yonna Beatrix Salamor, S.H., M.H.
 3. Muhamad Irham, S.H., M.H.