PERSAYARATAN UNTUK MENGURUS TRANSKRIP UNIVERSITAS

PERSAYARATAN UNTUK MENGURUS TRANSKRIP UNIVERSITAS SEBAGAI BERIKUT :

1. FOTO COPY IJASAH (1 RANGKAP)
2. FOTO COPY TRANSKRIP FAKULTAS (1 RANGKAP)
3. PAS FOTO UKURAN 4x6 SAMA DENGAN IJASAH (1 LEMBAR)

ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.